Obaveze iznajmljivača

Građanin koji pruža turističke usluge smještaja dužan je:

- Posjedovati odobrenje nadležnog ureda (Ured državne uprave u Korčuli) za pružanje usluga

- Vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj sobi, odnosno apartmanu

- Voditi knjigu računa „Evidencija prometa“

- Na glavnom ulazu u objekat postaviti standardiziranu ploču na ulaznim vratima objekta, poželjno je postaviti natpis s imenom, prezimenom i uslugom koja se pruža

- Prijavljivati goste Turističkoj zajednici u roku od 24 sata po dolasku i u roku od 24 sata po odlasku (ukoliko je došlo do promjene datuma odlaska u odnosu na prijavljeni datum odlaska)

- Izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu s brojem i zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa

- Uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe i uplatiti godišnji paušalni iznos poreza sukladno propisanim datumima uplate

- Uplatiti članarinu Turističkoj zajedniciAccomodation search

Stay in touch
Web site links

Croatian National Tourist Board

The official site of 
Dubrovnik and Neretva County Tourist Board    Visit Pelješac


Croatian National Tourist Board