O TZO Orebić

 • Oglašavanje u Vodiču Orebića

  JAVNI POZIV

  za oglašavanje u promotivnim materijalima TZO Orebić

 • Oglašavanje u karti općine Orebić

  JAVNI POZIV

  za oglašavanje u karti općine Orebić

 • Obavijest vlasnicima kuća i stanova za odmor

 • Turistički promet 2016.

  U privitku možete naći informacije o turističkom prometu u 2016.

 • SKUPŠTINA TZO OREBIĆ

  Najviše tijelo Turističke zajednice općine Orebić je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova. Udio predstavnika članova Zajednice u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu TZ-a. 

 • TURISTIČKO VIJEĆE TZO OREBIĆ

  Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova koje bira Skupština vodeći računa o tome da u njemu budu predstavnici svih djelatnosti u turizmu općine Orebić. 

 • NADZORNI ODBOR TZO OREBIĆ

  Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih dvoje bira Skupština Turističke zajednice općine Orebić, a jednog imenuje Turistička zajednica Dubrovačko - neretvanske županije, nadzire rad Turističke zajednice općine Orebić.

 • PREDSJEDNIK TZO OREBIĆ

  Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Orebić obnaša načelnik općine Orebić Tomislav Ančić.

 • Ured TZO Orebić

  Direktorica Turističkog ureda - Jelena Radovanović

 • Turističke zajednice

  Turističke  zajednice su interesne zajednice koje je formirala Vlada RH i Ministarstvo turizma radi poticanja razvoja turizma. Osnivači turističke zajednice su njezini članovi, a članovi turističke zajednice općine ili grada su sve pravne i fizičke osobe koje na području općine ili grada u kojoj se osniva turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti. Također, turističke zajednice su pravne osobe za čije je djelovanje i postupanje odgovorno nadležno tijelo upravljanja, izvršenja i nadziranja.

 • Promotivne aktivnosti

  Promocija je  jedna od  glavnih zadaća sustava turističkih zajednica. Ona predstavlja  jedan od glavnih alata za povećanje turističkog prometa, pa naša turistička zajednica, zajedno s poslovnim subjektima (svojim članovima), samostalno, kao i u sklopu aktivnosti turističkih zajednica s područja Pelješca, Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, te Hrvatske turističke zajednice, aktivno promovira svoju  destinaciju. 

 • Manifestacije

  Organizacija manifestacija je također jedna od važnih aktivnost turističkih zajednica jer se njima upotpunjuje turistička ponuda te se izravno utječe  na povećanje zadovoljstva boravka gostiju na destinaciji. 

 • Više od 30% sredstava za uređenje mjesta

  Prema odredbama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08), turističke zajednice 30% prihoda od boravišne pristojbe izdvajaju za uređenje mjesta, a transferiraju se u proračun općine Orebić, što trenutno iznosi oko 600.000,00 kn godišnje. 

   

Accomodation search

Stay in touch
Web site links

Croatian National Tourist Board

The official site of 
Dubrovnik and Neretva County Tourist Board    Visit Pelješac


Croatian National Tourist Board